Specjaliści

dr Karolina Olszewska

Jestem psychologiem i od marca 2022 roku rozpoczynam szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2 lat jako psycholog pracuję w szkołach: podstawowej i ponadpodstawowych, organizując i udzielając wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Ponadto jestem pracownikiem Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, w którym moje zadania polegają na diagnozie kandydatów do adopcji, dzieci do przysposobienia oraz poradnictwa udzielanego rodzinom.

Prowadzę konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poza byciem psychologiem, jestem także doktorem teologii, od której tak właściwie zaczęła się moja przygoda z poznawaniem siebie i Drugiego. W teologii najbardziej inspiruje mnie Pismo Święte, będące moją ulubioną książką, w której można przeglądać się jak w lustrze.

W pracy psychologicznej stawiam na zrozumienie osoby, która do mnie przychodzi, nie narzucając swoich pomysłów na życie osoby, której udzielam wsparcia. Razem zmierzamy do rozwiązania problemów, jednak ja jestem towarzyszką, z którą konfrontuje się własne pomysły i rozwiązania.

Znajdziesz mnie również na:

Ks. dr Artur Szymczyk

Nazywam się ks. Artur Szymczyk. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia (Studium Psychoterapii przy SPCh w Warszawie). Prowadzę psychoterapię w nurcie integratywnym, korzystającym z doświadczenia i metod różnych nurtów psychoterapii, w zależności od potrzeb osoby, z którą pracuję i problemów z którymi się zmaga.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży.
Jestem osobą duchowną, doktorem teologii, stąd tym bardziej rozumiem, że człowiek może doświadczać cierpienia duchowego, jak i psychicznego. Dlatego od lat pomagam osobom mierzącym się z rożnymi problemami natury psychoemocjonalnej.
Postrzegam człowieka jako osobę integralną, dzięki czemu holistycznie podchodzę do każdego, z kim pracuję terapeutycznie.
Pracuję z osobami, które doświadczają depresji, zaburzeń lękowych. Pomagam zrozumieć źródła tych problemów i przezwyciężać ich objawy.
Pomagam również w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości, osiąganiu samoakceptacji i wzmocnieniu poczucia pewności siebie.
W pracy terapeutycznej wraz z osobą, której pomagam, zmierzamy ku budowaniu dojrzałej osobowości oraz świadomego i satysfakcjonującego życia, w atmosferze otwarcia, empatii, cierpliwości i zaufania.