Pracownia Pomocy
Psychologicznej i Psychoterapii
"Rozwój"

Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „Rozwój” to miejsce, w którym w otwartości na drugiego człowieka, pełni zrozumienia i empatii pracujemy z tym, kto do nas przychodzi, dążąc wspólnie do zbudowania jego prawidłowego obrazu siebie, innych i otaczającego go świata.

0 +
Lat doświadczeń
0 +
Pacjentów otrzymało pomoc

Czym się zajmujemy

Created with Fabric.js 1.7.22

Psychoterapia indywidualna

Cykl spotkań trwający od kilku do kilkunastu spotkań w zalezności od potrzeb i celów pacjenta oraz jego rozwoju podczas przebiegu terapii

Created with Fabric.js 1.7.22

Psychoterapia
grupowa

Skierowana jest dla rodzin lub grupy związanych ze sobą ludzi, którzy mają problemy z komunikacją oraz emocjami

Created with Fabric.js 1.7.22

Konsultacja Psychologiczna

Skierowana jest do osób, które poszukują przyczyn swoich problemów. Podczas konsultacji ustalana jest forma i cel konsultacji psychologicznej.

Created with Fabric.js 1.7.22

Psychoterapia indywidualna

Cykl spotkań trwający od kilku do kilkunastu spotkań w zalezności od potrzeb i celów pacjenta oraz jego rozwoju podczas przebiegu terapii

Created with Fabric.js 1.7.22

Psychoterapia
grupowa

Skierowana jest dla rodzin lub grupy związanych ze sobą ludzi, którzy mają problemy z komunikacją oraz emocjami

Created with Fabric.js 1.7.22

Konsultacja Psychologiczna

Skierowana jest do osób, które poszukują przyczyn swoich problemów. Podczas konsultacji ustalana jest forma i cel konsultacji psychologicznej.

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
1 Kor 6,12
Współczesny człowiek ma za co żyć, ale nie ma po co żyć – ma środki, ale nie ma sensu.
Victor Frankl
Błądzę w ciemnościach wspomnień i w rezultacie mylę się w rzeczach bardzo zasadniczych
Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"

Specjaliści

dr Karolina Olszewska

Ks. dr Artur Szymczyk

dr Karolina Olszewska

Ks. dr Artur Szymczyk