RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Olszewska prowadząca działalność gospodarczą nierejestrowaną pod nazwą Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „Rozwój” z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 144; 87-100 Toruń, tel. +48 668 432 213, e-mail: [email protected]
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez pracownika rejestracji oraz psychologa bądź psychoterapeutę współpracującego z Pracownią Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „Rozwój” w celu świadczenia usług wykonywanych w gabinecie przy ul. Grudziądzkiej 144 w Toruniu.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „Rozwój”. Nie przekazujemy danych innym odbiorcom.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia świadczenia usług.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z zm.) lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług.